×

Taryfy

Hadex-Gaz Ziemny sp. z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2017 r. posiada zatwierdzoną Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego. Ustalone grupy taryfowe oraz wysokość cen i stawek opłat abonamentowych przedstawiają poniższe tabele.


Klasyfikacja odbiorców do grup taryfowych

Symbol grupy
taryfowej
Moc umowna
(b) [kWh/h]
Roczna ilość umowna gazu
(a) [kWh/rok]
W-1 b ≤ 110 a ≤ 3 350
W-2 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350
W-3 b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900
W-4 b ≤ 110 a > 88 900
W-5 110 < b ≤ 710 -
W-6 710 < b ≤ 6 580 -
W-7 b > 6 580 -

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych

Grupa
taryfowa
Zerowa stawka akcyzy
lub zwolnienie
od akcyzy [gr/kWh]
Gaz do napędu
silników spalinowych
[gr/kWh]
Gaz do celów
opałowych [gr/kWh]

Stawki opłat
abonamentowych
[zł/miesiąc]

Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie
W-1 9,762 12,740 10,124 3,10
W-2 9,762 12,740 10,124 5,40
W-3 9,716 12,694 10,078 6,20
W-4 9,703 12,681 10,065 15,00
W-5 9,687 12,665 10,049 64,00
W-6 9,662 12,640 10,024 90,00
W-7 9,649 12,627 10,011 259,00