×

Procedura zmiany sprzedawcy

Jeśli chcecie Państwo obniżyć rachunki za gaz i zapewnić sobie stałą cenę paliwa gazowego (niezależnie od zmian wartości indeksów giełdowych) przez cały okres trwania umowy to mamy dla Państwa idealne rozwiązanie – jest nim zmiana sprzedawcy gazu na Hadex-Gaz Ziemny.


Etap 1

Doradca naszej spółki skontaktuje lub spotka się z Państwem w celu przedstawienia indywidualnej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.

Etap 2

Po wyborze produktu i akceptacji naszej oferty podpisujemy z Państwem umowę kompleksową lub umowę na dostarczenie paliwa gazowego.

Etap 3

Udzielają nam Państwo pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania przed dotychczasowym sprzedawcą oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.).
Dzięki temu możemy wypowiedzieć Państwa dotychczasową umowę i poinformować starego sprzedawcę o zawarciu umowy z naszą spółką. Ponadto będziemy w stanie złożyć powiadomienie o zmianie sprzedawcy i tzw. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Etap 4

Operator Systemu Dystrybucji odczytuje wskazania z Państwa liczników i przekazuje odczyt do Hadex-Gaz Ziemny oraz do poprzedniego sprzedawcy. W ten sposób precyzyjnie zostaje określony moment rozliczenia z poprzednim sprzedawcą. Na podstawie tego odczytu poprzedni sprzedawca wystawia Państwu fakturę końcową.

Etap 5

Za kolejny okres rozliczeniowy otrzymacie Państwo fakturę od Hadex-Gaz Ziemny – będziecie Państwo mile zaskoczeni wysokością opłat za zużyty przez Państwa gaz.