×

Zbiór praw konsumenta

W kwietniu 2014 roku Urząd Regulacji Energetyki zainicjował kampanię, której celem jest informowanie konsumentów paliw gazowych na temat przysługujących im praw. Poniższy dokument został opracowany we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zawiera m.in. szereg praw przysługujących konsumentom gazu ziemnego. Ich znajomość jest podstawą do egzekwowania swoich racji, a także motywuje dostawców energii do ciągłego podnoszenia swoich standardów i zapewnienia najwyższej jakości usług.

Zbiór praw konsumenta