×

Gaz ziemny – ekologiczne źródło energii

Gaz ziemny, często określany mianem błękitnego paliwa, jest jednym z najbardziej powszechnych źródeł energii, znajdującym zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Jego rola jako nośnika energii i ciepła, systematycznie wzrasta. Wynika to z faktu, iż surowiec ten posiada szereg zalet, wyróżniających go na tle pozostałych konwencjonalnych źródeł energii.

Za główną zaletę z pewnością można uznać fakt, iż gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym. Jego spalanie wiąże się z relatywnie najmniejszą, w porównaniu z innymi paliwami, emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto zastosowanie gazu ziemnego jako surowca wyjściowego i jako paliwa w piecach technologicznych pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów w przemyśle. Dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych w nowo uruchamianych lub modernizowanych instalacjach produkcyjnych, przedsiębiorstwo uzyskuje wzrost produkcji, jednocześnie znacznie obniżając emisję zanieczyszczeń.

Reasumując, gaz ziemny jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowego, które pragnie działać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.